บริการ - บริษัท มหาชัย เอกศิริออยล์ จำกัด

บริการ

บริษัท มหาชัย เอกศิริออยล์ จำกัด

ให้บริการรวบรวมและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยการรับซื้อ-กำจัด-บำบัด-รีไซเคิล-คัดแยก ที่ถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น

น้ำมันทุกชนิด  น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันหม้อแปลง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเตา

ตัวทำละลายใช้แล้ว (SOLVENT) ทินเนอร์ น้ำมันก๊าด เป็นต้น

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง เศษโลหะ เศษกระดาษ และ พลาสติก เศษยาง ซิลิโคน

ถังโลหะ ถังพลาสติก และ ถังเคมี แกลลอนน้ำมันเครื่อง

แบตเตอรี่ หม้อแปลงไฟฟ้า

บริการกำจัด บำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน เช่น เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน เศษกระดาษปนเปื้อนน้ำมัน

เศษกระจกรถยนต์ ยางรถยนต์เก่า

น้ำมันปนเปื้อนน้ำ น้ำมันปนกากตะกอน คลูแลนด์

บริการด้านเอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริการยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

บริการช่วยเหลือด้านเอกสารต่างๆ เช่น รายงานประจำปี สก.3

บริการช่วยเหลือในรายงานด้านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

ให้คำปรึกษาด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง