เกี่ยวกับเรา - บริษัท มหาชัย เอกศิริออยล์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มหาชัย เอกศิริออยล์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นกลุ่มโรงงานประเภท106 
จดทะเบียนจัดตั้งโรงงานครั้งแรกขึ้นมาในชื่อ “ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาชัยเอกศิริออยล์ ”
เพื่อดำเนินการรับซื้อน้ำมันใช้แล้วชนิดต่างๆเพื่อมาผลิตเป็นน้ำมันผสมยาง น้ำมันหยอดทิ้งและพลังงานทดแทน
โดยได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 
ปัจจุบันได้ทำการได้ทำการเปลี่ยนมาเป็น บริษัท มหาชัย เอกศิริออยล์ จำกัด

 

บริษัท มหาชัย เอกศิริออยล์ จำกัด มีจุดมุ่งหมายในการให้บริการที่ดี ประทับใจ มีความเป็นมาตรฐานโดยถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎข้อบังคับของทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นทางเลือกให้สำหรับ ผู้ประกอบการในการรับกำจัดวัสดุเหลือใช้และกากของเสีย
โดยวิธีการรีไซเคิล เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์สูงสุด